Üretim süreci

Hammaddeler
Lastiğin ana hammaddeleri doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon karası ve yağdır. Lastiğin toplam ağırlığı içinde kauçuk bileşenlerinin payı %80'den fazladır. Geri kalanı da çeşitli güçlendirici malzemelerden oluşur.
 
Kauçuğun yaklaşık yarısı kauçuk ağacından elde edilen doğal kauçuktur. Kauçuk ağaçları Malezya ve Endonezya gibi tropik ülkelerde yetişir. Sentetik ve yağ tabanlı kauçuğun büyük bölümü Avrupalı üreticilerden gelir.

Bileşenin yaklaşık üçte biri dolgu malzemesinden oluşur. Bunların en önemlisi lastiklere siyah rengini de veren karbon siyahıdır. Diğer bir önemli dolgu malzemesi de bileşende akışkanlaştırıcı olarak kullanılan yağdır. Ayrıca, katılaştırıcı ve sertleştirici katkı maddeleri, çeşitli güçlendirici kimyasallar ve koruyucu katkı maddeleri de kauçuk bileşenlerinde kullanılır.

Karıştırma
Karıştırma aşamasında, hammaddeler birbirine karıştırılıp yaklaşık 120 santigrat derecede ısıtılır.
 
Lastiğin farklı parçalarında kullanılan kauçuk bileşenlerinin yoğunluğu farklıdır ve yoğunluk aynı zamanda kullanım amacına ve lastiğin türüne göre de değişir. Binek arabaların yaz lastiklerinde kullanılan kauçuk bileşeni kış lastiklerindekinden farklıdır. 

Formüllerin geliştirilmesi ve ayarlanması lastik geliştirme işinin önemli bir parçasıdır.

Bileşen üretimi
Bileşikler, kablolar, tekstil ürünleri veya çelik bantlar gibi çeşitli bileşenlerin lastikle kaplanmasında kullanılır. Bir lastik 10-30 farklı bileşenden üretilir.

Bileşenlerin çoğu çeşitli türde güçlendiricilerdir.

Montaj
Lastik üreticileri montaj makinelerini kullanarak bileşenleri pişirilmeye hazır lastiklere monte eder.
 
Bileşenler montaj makinesinin bant gövdesine yerleştirildiğinde ve lastik çerçevesi esnetme makinesinin bölme duvarına takıldığında, makinenin yükleme tekeri yüzey ve bant tarafından oluşturulan birleşmeyi çerçeveye aktarır.

Ardından çerçeveye baskı uygulanıp gerdirilerek yukarıda anlatılan birleşimle eritilerek kaynaştırılır. Pişirilmeye hazır lastik bu şekilde üretilir.

Sertleştirme 
Pişirilmeye hazır lastikler kurutma preslerinde sertleştirilir.

Kurutma presinin içindeki kurutma bölmesine uygulanan yüksek buhar basıncı elastik haldeki pişirilmeye hazır lastiği kalıpların içindeki sırt desenine ve yan desenlere doğru presler ve lastiğe nihai görünümünü verir.

İnceleme
Her bir binek araç lastiği görsel olarak ve makineyle incelenir.
 
Görsel incelemede lastiğin görünümündeki hatalara veya defolara dikkat edilir. Makine lastiğin radyal bütünlüğü ve yanal kuvvet değişiminin yanında desenini de ölçer.

Bir lastik incelendikten sonra test tabi tutulur, etiketlenir ve dağıtım için depoya gönderilir.